Na počátku byla myšlenka ...

Hans DehnVelkou životní výzvou pro Hanse Dehna a jeho firmu, kterou založil v Norimberku roku 1910, bylo odvést blesk bezpečně do země, mimo dům či hospodářské stavení. Od počátku 20. let minulého století se můžeme setkávat se součástmi pro hromosvody a uzemnění, jež pocházejí z dílny DEHN.

V průběhu desetiletí se pro vnější ochranu před bleskem rozvinul výrobní program zasahující do mnoha jiných oborů. Aktivita firmy nezůstala pouze u oboru ochrany budov před účinky blesku, ale směřovala též do oborů ochrany osob, montáží a údržby elektrických zařízení. V roce 1952 se výrobní program firmy DEHN+SÖHNE rozšířil o ochranné pomůcky pro práci na elektrických zařízeních.

Masovým nástupem elektrických a elektronických zařízení do průmyslové výroby, systémů řízení podniků a do domácností bylo stále patrnější, že stávající ochrana před bleskem nestačí zcela sama tyto přístroje ochránit. Proto firma soustředila velké úsilí a prostředky do základního výzkumu. Ze zkušeností s ochranou před bleskem získávaných celá desetiletí vykrystalizovala potřeba ochrany před přepětím.

V roce 1954 se na trhu objevila první generace přepěťových ochran značky DEHN+SÖHNE. V sídle firmy v Neumarktu je soustředěna výroba, výzkum, vývoj a distribuce výrobků pro hromosvody, ochranu před přepětím a ochranné a pracovní pomůcky.

Firma se rozvinula ve světoznámý rodinný podnik s mnoha zahraničními dceřinými společnostmi. Více než 1500 zaměstnanců se podílí na zvyšování technické úrovně. Pracují a vyvíjejí v laboratořích a strojích, které často museli sami vyvinout. Na automatizovaných výrobních linkách se vyrábějí součásti a přístroje nejvyšší kvality. DEHN+SÖHNE se v elektrotechnice stal mezinárodně uznávaným pojmem.

 

Filozofie firmy

Blesk sledovaný z bezpečné vzdálenosti je skutečně fascinující. Přiblížíme-li se mu, pocítíme jeho ničivý potenciál, sílu, se kterou láme stromy, ničí budovy - a zabíjí člověka - a najednou cítíme bezmoc před tímto přírodním živlem.

Nemůžeme zabránit ani bouřkám, ani blesku, ale přesto jsme si jako nejvyšší cíl našeho podnikání stanovili ochranu člověka a jeho majetku před nebezpečím a škodlivými účinky elektřiny z bouřek a při manipulaci s elektrickým proudem.

V průběhu 100-leté existence firmy jme vyvinuli tři oblasti výroby, které plní náš podnikatelský záměr:

  • Vnější ochrana před bleskem
  • Ochrana před přepětím
  • Ochranné pracovní pomůcky


Více než 900 zaměstnanců se podílí na zvyšování technické úrovně. Bádají a vyvíjejí ve vlastních laboratořích, na strojích, které často museli sami vyvinout. Na linkách řízených počítači a organizovaných do výrobních ostrůvků vyrábějí výrobky a přístroje nejvyšší kvality, takže DEHN+SÖHNE se v elektrotechnice stal mezinárodně uznávaným pojmem.

Počínaje první generací svodičů přepětí z roku 1957 se podařilo v průběhu dalších desetiletí vyvinout výrobky a ochranné systémy splňující nejvyšší požadavky neustále citlivější elektrotechniky a elektroniky.

Okolo 3.500 výrobků určených pro Vaši ochranu se dnes vyvíjí a vyrábí v Neumarktu - mnohé z nich významným způsobem ovlivnily mezinárodní normy, a tím potvrdily elitní postavení DEHN+SÖHNE ve světové špičce.

Přečtěte si rozhovor s Thomasem Dehnem v časopisu Elektro 8-9/2013.